Arxiu d'etiquetes: informació famílies

Eleccions Consell Escolar 2013

     Segons Resolució 20 de setembre de 2013 de la Directora General d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística (DOGV 30/09/2013) es convoquen eleccions per a la renovació parcial dels membres del Consell Escolar del Centre.

Com ja sabeu, el Consell Escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa (pares, mares, professors, professores, alumnes, ajuntament, i personal d’administració i serveis) en el govern del centres escolars.

     Ara és el moment de presentar candidatures per formar part del Consell i d’elegir les persones que millor representen els vostres interessos en el Consell Escolar.

     D’acord amb el Reglament Orgànic i Funcional de les Escoles d’Educació Infantil i Primària, decret 233/97 de 2 de setembre (DOGV 08-09-97), tots els pares i mares podeu presentar candidatura així com també teniu dret al vot.

      Les candidatures es presentaran mitjançant sol·licitud dirigida a la Junta Electoral del Centre atenent-se al calendari adjunt (el model de la sol·licitud està a la vostra disposició a la secretaria de l’escola).

    Donada la importància de la participació en aquestes eleccions, si el dia de les eleccions no podeu vindre a l’escola, s’han establert una sèrie de mecanismes perquè pugueu exercir el vostre dret a votar, informeu-vos en secretaria.

   A la pàgina web de Conselleria d’Educació teniu la informació completa de tot el procés d’eleccions a Consell Escolars de Centre 2013.

   Ací us deixem la nota informativa del nostre centre.

INFORMACIÓ FAMÍLIES ELECCIONS CONSELL 2013

Matrícula Curs 2012-13

S’ha publicat al DOCV del 21/03/12  l’ordre que regula el procés d’admissió d’alumnat per al curs 2012-13 a la província de València.

Respecte al mateix us comuniquem el següent:

El dia 23 d’abril de 2012 a les 19 h. tindrà lloc a l’Ajuntament de Meliana una reunió informativa sobre el procés d’admissió d’alumnat.

Aquelles famílies que no coneguen els centres de la localitat podran visitar el centres els següents dies:

           Dimarts 24 d’abril a les 15 h. Visita al CEiP El Crist.

           Dimecres 25 d’abril a les 15 h. Visita al CC Sagrado Corazón.

           Dijous 26 d’abril a les 15 h. Visita al CEiP Mediterrani.

Les sol·licituds es presentaran en el centre de primera opció des del dia 7 fins el 16 de maig .

Les llistes provisionals d’admesos es publicaran el dia 4 de juny i les definitives el 13 de juny.

La matrícula efectiva per a l’alumnat admès serà del dia 18 al 27 de juny.

Podeu trobar la informació completa sobre normativa i calendari a la web de la Conselleria d’Educació – Admissió d’Alumnat