XARXA LLIBRES 3R, 4T 5É I 6É

 Per la present volem comunicar-vos els següents aspectes sobre el banc de llibres per al curs 2021-22

        – Les famílies que vulguen participar en el programa de banc de llibres per primera vegada i ser-ne beneficiàries hauran de sol·licitar-ho, d’acord amb el model de sol·licitud electrònica que consta en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i en la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es (Del 14/06/21 fins al 22/07/21).

        – Totes les sol·licituds de nova participació es presentaran al centre a través del següent correu electrònic 46005375@gva.es  fins al 22 de juliol de 2021. El centre arxivarà aquestes sol·licituds i en requerirà la signatura al començament del curs escolar, com a requisit necessari perquè l’alumnat siga participant.

        – L’alumnat participant en el programa de banc de llibres durant el present curs no haurà de presentar cap sol·licitud per a ser participant en el banc de llibres 2021-2022, ja que aquesta condició es manté, excepte si exerceix el seu dret de renúncia.

        – L‘alumnat de 3r, 4t, 5è i 6è del present curs participant al banc de llibres haurà de lliurar a la/el seua/seu tutora/r, tot el lot complet de llibres que se li va donar en començar el curs. Aquell alumnat que haja fet mal ús o extraviat algun material, estarà obligat a abonar l’import corresponent al mateix.

 – Posteriorment una comissió formada per mestres els revisaran. Us recordem que al Reglament de Regim Intern de l’escola està definida com serà la valoració:

BÉ (gomet verd): el llibre es troba en bon estat de conservació, les tapes estan senceres, hi conté totes les pàgines i no estan arrugades o trencades, no han d’estar estan subratllats amb tinta.

REGULAR (gomet groc): el llibre es troba en un estat de conservació mitjà, les tapes i/o pàgines estan desgastades però no trencades. Està subratllat amb tinta.

 MAL (gomet roig): el llibre es troba en un estat de conservació dolent, les tapes i/o pàgines estan molt desgastades i/o trencades. Està subratllat amb tinta i/o amb escrits .

 –  La Comissió de Banc de Llibres farà les gestions oportunes i,  el primer dia d’escola, es farà entrega a l’alumnat del lot de llibres corresponent al seu nivell, junt a la valoració del curs anterior. Tanmateix s’adjuntarà un document de lliurament de lot de llibres que caldrà emplenar i tornar signat al tutor/a al dia següent.

                                                                                               Salutacions,                                                                                                                              L’equip directiu.

XARXA LLIBRES ALUMNAT 1R I 2N

Per la present volem comunicar-vos els següents aspectes sobre el banc de llibres per al curs 2021-22:

        Les famílies que vulguen participar en el programa de banc de llibres per primera vegada i ser-ne beneficiàries hauran de sol·licitar-ho, d’acord amb el model de sol·licitud electrònica que consta en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i en la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es. (del 14/06/21 fins al 22/07/21).

 Totes les sol·licituds de nova participació es presentaran al centre a través del següent correu electrònic 46005375@gva.es  fins al 22 de juliol de 2020. El centre arxivarà aquestes sol·licituds i en requerirà la signatura al començament del curs escolar, com a requisit necessari perquè l’alumnat siga participant.

        L’alumnat participant en el programa de banc de llibres durant el present curs no haurà de presentar cap sol·licitud per a ser participant en el banc de llibres 2021-2022, ja que aquesta condició es manté, excepte si exerceix el seu dret de renúncia. En cas de renúncia, caldrà fer-ho de manera explícita mitjançant la sol·licitud habilitada a tal efecte.  

        Per a l’alumnat de 1r i 2n de primària del curs 2021/22, s’emetrà un xec llibre nominatiu per un import màxim de 160 € que es lliurarà a les famílies durant la primera setmana de setembre. Només el pare, la mare o tutor/a legal poden recollir-los, ja que han de signar el corresponent rebut.

 La Comissió de Banc de Llibres farà les gestions oportunes i el primer dia d’escola es farà entrega a l’alumnat de 3r a 6é de primària el lot de llibres corresponent al seu nivell. Tanmateix s’adjuntarà un document de lliurament de lot de llibres que caldrà emplenar i tornar signat al tutor/a al dia següent.

                                                                                            Salutacions,

                                                                                                     L’ equip directiu.

 

XARXA LLIBRES ALUMNAT 5 ANYS

Per la present volem comunicar-vos els següents aspectes sobre el banc de llibres per al curs 2021-22:

        Les famílies que vulguen participar en el programa de banc de llibres per primera vegada i ser-ne beneficiàries hauran de sol·licitar-ho, d’acord amb el model de sol·licitud electrònica que consta en la pàgina web de la Conselleria d’Educació,  Cultura i Esport i en la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es. (del 14/06/21 fins al 22/07/21).

        Especialment ha de fer aquesta sol·licitud l’alumnat d’Infantil 5 anys per poder tindre el xec-llibre d’un màxim de 160€ per al curs vinent.        

        Preguem que totes les sol·licituds de nova participació s’entreguen a la tutora el dia de la reunió individual de fi de curs. El centre arxivarà aquestes sol·licituds i en requerirà la signatura al començament del curs escolar, com a requisit necessari perquè l’alumnat siga participant.

        Per a l’alumnat de 1r de primària del curs 2021/22, s’emetrà un xec llibre nominatiu per un import màxim de 160 € que es lliurarà a les famílies durant la primera setmana de setembre. Només el pare, la mare o tutor/a legal poden recollir-los, ja que han de signar el corresponent rebut.           

                                                                                                     Salutacions,

                                                                                                     L’equip directiu.

ENGLISH PROJECT 1ST GRADE

Durant aquest mes l’alumnat de primer curs del CEIP MEDITERRANI ha elaborat en les classes d’anglés un projecte molt divertit, laboriós i personificat, aprofitant els continguts i el vocabulari de diversos temes: les parts del cos, la roba, els colors i les mascotes.

Cada alumne/a ha dibuixat a escala real la seua silueta, en ella s’han dibuixat amb complements, roba, pentinats i mascotes segons els seus gustos i interessos. A partir dels dibuixos han elaborat una llista amb tot el vocabulari ampliant el contingut establit.

Amb aquesta activitat hem consolidat el contingut obligatori ampliant-lo sempre partint de les seues inquietuds.

Així mateix, d’una manera divertida hem treballat la percepció corporal, el treball en equip i el desenvolupament d’aspectes artístics.

Com a tancament de l’activitat cada alumne/a ha exposat la seua creació utilitzant estructures senzilles. Animant-los des de ben xicotets a parlar en públic en llengua estrangera: anglés.

TOT UN ÈXIT!

Ací teniu un vídeo del resultat final.

ESCOLA D´EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA