LLISTAT PROVISIONAL AJUDES DE MENJADOR CURS 2021-2022

Avui s’han fet públics els llistats provisionals de la puntuació obtinguda per les persones sol·licitants d’ajudes assistencials de menjador escolar per al curs 2021-2022. Els llistats es troben publicats al tauler d’anuncis del centre (a la dreta de la porta del C/ Maria Manglano).

Les persones interessades disposen de 10 dies hàbils per a la presentació en el centre de la documentació que consideren convenient en cas que consideren errònia la puntuació obtinguda.

L’alumnat que ha presentat la sol·licitud d’ajuda i no apareix al llistat, és perquè a l’esborrany confirmat per la família, només apareix una persona sol·licitant i no s’aporta documentació que ho justifique. Caldria presentar en la secretaria del centre, el més aviat possible, la següent documentació:

  • Sentència de divorci/conveni regulador.
  • Certificat d’empadronament col·lectiu en el que l’alumne/a convisca amb un sol progenitor.

En breu la Conselleria publicarà la puntuació mínima per a obtindre l’ajuda.

FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA

La formalització de matrícula per a l’alumnat de nova matrícula admés al centre es realitzarà de l’1 al 16 de juliol a la secretaria del centre en el següent horari d’atenció:

De 9:00 hores a 10:00 hores i de 13:00 hores a 14:00 hores.

La informació sobre tota la documentació que cal aportar la trobareu a l’apartat de la web sobre Admissió i Formalització de matrícula.

ESCOLA D´EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA