Arxiu d'etiquetes: informació famílies

PREINSCRIPCIÓ MATRÍCULA CURS 2019-20

Ací podeu consultar el full d’informació sobre la matrícula per al curs 2019/20.

Pareu atenció especialment a la reunió informativa a les famílies que tindrà lloc al saló d’actes de la Policia Local el dia 10 d’abril de 2019 a les 19 h.

La data de visita a l’escola per a les famílies  serà el dilluns 6 de maig de 2019 a les 15 h.

Les dates de presentació d’instàncies són del 9 al 17 de maig de 2019.

A la pàgina web de la Conselleria d’Educació – Admissió d’Alumnat podeu trobar tota la normativa que regula aquest procés així com l’enllaç per fer la preinscripció telemàtica.

Preinscripció CURS 19-20

MATRÍCULA NOU ALUMNAT PER AL CURS 2015-16

Us informem que per Resolució 11 de març de 2015 de la Direcció Territorial de València, s’ha publicat el calendari d’admissió d’alumnat per al curs 2015-16.

D’acord amb el calendari, el termini per presentar les sol·licituds serà des del dia 8 al 14 de maig de 2015, ambdós inclosos.

El dimecres 22 d’abril de 2015 a les 19 h. al saló d’Actes de l’Ajuntament tindrà lloc una reunió conjunta de tots els centres d’infantil i primària de la població per informar del procés de matrícula.

A la  pàgina web de la Conselleria d’Educació podeu trobar tota la normativa que regula aquest procés així com els models oficials de sol·licitud que cal presentar.

 

NOU HORARI PER AL CURS 2014-15

A l’atenció de les famílies del CEIP Mediterrani:

Per la present us comuniquem que l’horari lectiu aprovat per la Direcció Territorial d’Educació per al curs 2014-15 en els mesos d’octubre a maig serà el següent:

 

–                               DILLUNS a DIJOUS                           DIVENDRES

MATI                               9 a 12’30 h.                                        9 a 14 h.

MENJADOR                 12’30 a 15 h.                                     14 a 15 h.

VESPRADA                  15 a 16’30 h.                                         —–

 

 

Eleccions Consell Escolar 2013

     Segons Resolució 20 de setembre de 2013 de la Directora General d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística (DOGV 30/09/2013) es convoquen eleccions per a la renovació parcial dels membres del Consell Escolar del Centre.

Com ja sabeu, el Consell Escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa (pares, mares, professors, professores, alumnes, ajuntament, i personal d’administració i serveis) en el govern del centres escolars.

     Ara és el moment de presentar candidatures per formar part del Consell i d’elegir les persones que millor representen els vostres interessos en el Consell Escolar.

     D’acord amb el Reglament Orgànic i Funcional de les Escoles d’Educació Infantil i Primària, decret 233/97 de 2 de setembre (DOGV 08-09-97), tots els pares i mares podeu presentar candidatura així com també teniu dret al vot.

      Les candidatures es presentaran mitjançant sol·licitud dirigida a la Junta Electoral del Centre atenent-se al calendari adjunt (el model de la sol·licitud està a la vostra disposició a la secretaria de l’escola).

    Donada la importància de la participació en aquestes eleccions, si el dia de les eleccions no podeu vindre a l’escola, s’han establert una sèrie de mecanismes perquè pugueu exercir el vostre dret a votar, informeu-vos en secretaria.

   A la pàgina web de Conselleria d’Educació teniu la informació completa de tot el procés d’eleccions a Consell Escolars de Centre 2013.

   Ací us deixem la nota informativa del nostre centre.

INFORMACIÓ FAMÍLIES ELECCIONS CONSELL 2013