El Projecte Educatiu

El Projecte Educatiu de Centre és el document bàsic on es recullen les intencions educatives que professorat i famílies volem per al nostres fills i alumnes.

També es recull l’organització de l’escola i els documents oficials del centre.

 

[calameo code=000862611971eda3e2508 width=300 height=194 ]

ESCOLA D´EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA