Personal No Docent

Servei Psicopedagògic Municipal: Vicenta Garcia Giner.
Educadora d’Educació Especial: Ester Cortina Vicente.
Conserge: Joaquina Notario.
Manteniment: Juan Garcia.
Servei de Neteja: Mª Dolores, Mª del Mar.

Equip Directiu

Professorat

Consell Escolar

ESCOLA D´EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA