PER A QUÈ SERVEIX?

A través de l’AMPA, les famílies poden canalitzar les opinions o la proposició d’activitats que afectaran l’educació dels nostres fills i filles.
L’AMPA permet a les famílies participar en l’exercici del seu dret a intervindre en el control i gestió del centre educatiu, facilitant la seua representació i participació en el Consell Escolar i altres Òrgans Col.legiats.
L’AMPA col.labora en les activitats educatives del centre, activitats extraescolars, festes i celebracions tradicionals, així com qualsevol activitat en la qual estiga relacionada la participació de les famílies en el centre.
L’AMPA participa activament en la reivindicació del dret a l’educació pública i de qualitat quan aquesta es fa necessària.

ESCOLA D´EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA