Equip Directiu

DIRECTORa: Àngels Martí Peris.  
CAP D’ESTUDIS: Sandra López Iglesias.  
SECRETÀRIA: Elena Hurtado Mateo.  

 

ESCOLA D´EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA