El Reglament de Règim Intern

El Reglament de Regim Intern és el document on es recullen els drets i deures de l’alumnat, de les famílies, del professorat  i les normes que regulen la convivència al centre.

ESCOLA D´EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA