QUÈ ÉS L’AMPA?

L’AMPA, és l’Associació de Mares i Pares de l’Alumnat del col.legi on es treballa voluntàriament i de forma desinteressada pel bé dels nostres fills i filles.
Qualsevol pare, mare d’un alumne o alumna del centre pot formar
part de la mateixa, tant de la Junta Directiva com en les distintes
comissions.

ESCOLA D´EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA