LLISTATS D’ADMISSIÓ

El dia 16 de juny es publicaran el llistats provisionals en el tauler d’anuncis del centre.

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, habilitarà en la pàgina web un sistema individualitzat de consulta del resultat del procediment i la puntuació obtinguda, accessible a través del següent enllaç

 

ESCOLA D´EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA