MENJADOR

El menjador escolar, a més de ser un servei que ofereix el centre per a les famílies que degut al seu treball ho necessiten, també constitueix una eina més en l’educació dels nostres fills i filles.  Així, al nostre projecte educatiu del menjador s’inclouen aspectes relacionats amb el hàbits alimentaris, amb la higiene personal, amb l ‘ús del temps lliure i amb la convivència.

OBJECTIUS GENERALS

En educació alimentaria:

  • Aconseguir el bon funcionament del sistema de repartiment del dinar amb safates per al alumnes de Primària.
  • Aconseguir la correcta utilització del material per a menjar i corresponsabilitzar-se de l’organització dels utensilis i mobiliari del menjador.
  • Treballar els hàbits d’higiene i conducta que ajuden l’alumnat en el seu desenvolupament i autonomia personal.

En educació del temps lliure:

  • Oferir activitats lúdiques dins l’horari del menjador.
  • Motivar l’alumnat per tal que participe el major nombre possible en les activitats programades pel menjador.
  • Saber compartir els jocs i joguines amb els altres companys i companyes.

EMPRESA

Segons acord del Consell Escolar del centre, l’empresa IRCO serà l’encarregada de la contractació del personal de cuina així com de les monitores que atenen l’alumnat.

MENÚS

El dinar s’elabora en la cuina del propi centre i els menús estan pensats per oferir a l’alumnat una ingesta saludable, equilibrada, variada i adaptada a les característiques dels comensals. La programació dels menús la realitza l’empresa contractada pel centre, amb els vist i plau del director i el responsable del menjador. Aquestos menús estan revisats pel Departament de Farmàcia de la Universitat de València. La programació es realitza de forma mensual i consta de: 1r i 2n plat, postre i suggeriments per al sopar a casa.

DIETES ESPECIALS

El servei de menjador pot realitzar menús especials per atendre l’alumnat que per mitjà del corresponent certificat mèdic, acredite l’impossibilitat d’ingerir determinats aliment.

Tanmateix, qui per motius religiosos no puga ingerir determinat tipus d’aliment, ho haurà de comunicar per escrit abans de l’inici de l’assistència al menjador per tal d’adaptar els menús dins de les possibilitats de la cuina.

 

Punxa ací per baixar-te la sol·licitud placa menjador

Punxa ací per baixar-te les normes de  funcionament del menjador.

Punxa ací per consultar els menus mensuals des de la pàgina web de l’empresa de cuina.   IRCO SL

ESCOLA D´EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA