ACTIVITATS

Participació en el Consell Escolar
És una de les formes més importants que les famílies participem en el col.legi.
Pàgina web
Al blog de L’AMPA Mediterrani trobaràs tota la información de l’associació: estatuts, activitats, reunions,etc.
Ajudes
Per al manteniment d’infraestructures i materials del col.legi. Facilitant la compra de llibres, material informàtic, estors, tendals, subvencionem activitats, etc.
Activitats extraescolars
Oferim diverses activitas: anglès, ball, tennis, karate, patinatge…
Escola matinera i vespertina
Servici d’acollida als xiquets i xiquetes abans i després de les classes.
S’organitzen activitats lúdiques i se’ls dóna el desdejuni. El centre està obert des de les 7:00h. fins 17:30h.
Participació en activitats
Col.laborem en diverses festivitats com a reis, carnestoltes. Així com a en l’organització del sopar de fi de curs.
Trobades d’escoles en valencià
Participació tots els anys realitzant diversos tallers.
Obtenció de fons
Per mitjà de la venda de llibres, lotería i quota de socis.
Proyectes educatius per a l’escola
L’AMPA proposa i fa posible proyectes educatius subvencionats per l’Ajuntament de Meliana, com ara HORTA VIVA.
Descomptes en el preu de la Granja Escola per a 3Infatil (5anys) si son socis de l’Ampa durant tot Infantil
Descomptes en el preu de l’activitat fí de curs en 6é, si al menys son socis de l’Ampa els tres últims anys.
L’AMPA subvenciona cursos de primers auxilis als mestres, alumnes de 5é/6é i monitors del mejador. Com als pares i mares pagant una xicoteta quantitat de diners.

ESCOLA D´EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA