SECRETARIA

L’horari d’atenció al públic per al curs 2017-18 serà el següent:

DIRECCIÓ:

Dilluns de 9 a 9,45 h.

PREFECTURA D’ESTUDIS:

Dimarts de 15 a 15,45 h.

SECRETARIA:

Dimecres  de 9 a 9,45 h.

Podeu trobar-nos al carrer Maria Manglano, 4  Meliana   CP 46133

Telèfon 962.56.69.80  i  Fax 962.56.69.81

Correu Electrònic: 46005375@gva.es

ESCOLA D´EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA