SECRETARIA

L’horari d’atenció al públic per al curs 2015-16 serà el següent:

DIRECCIÓ:

Dilluns de 9 a 9,45 h.

PREFECTURA D’ESTUDIS:

Dijous de 9 a 9,45 h.

SECRETARIA:

Dimecres  de 9 a 9,45 h.

Podeu trobar-nos al carrer Maria Manglano núm. 4 de Meliana CP 46133

Telèfon 962.56.69.80  i  Fax 962.56.69.81

Correu Electrònic: 46005375@edu.gva.es

ESCOLA D´EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA