SOL·LICITUD PLAÇA MENJADOR

Cliqueu sobre l’enllaç per a descarregar la sol·licitud, imprimir-la, emplenar-la i entregar-la a l’encarregada del menjador en la finestreta de consergeria en horari de 9:05 a 9:30 hores.

Sol.licitud menjador

ESCOLA D´EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA