Instal·lacions

La nostra escola compta amb 3 unitats d’Educació Infantil i 6 d’Educació Primària i que disposen dels següents recursos:

 • Biblioteca
 • Laboratori
 • Aula de Música
 • Aula de Plàstica
 • Aula d’Audiovisuals
 • Aula de Dramatització
 • Aula d’informàtica
 • Gimnàs
 • Tres patis organitzats per edats
 • Menjador amb cuina al propi centre
 • Aula d’estudi en horari de menjador

ESCOLA D´EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA